สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2564 Video Conference ผ่าน Application Zoom

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2564 การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ผ่าน Application Zoom