สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล การประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร และนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รอง เลขา กพฐ. ร่วมชี้แจงและมอบนโยบายในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)