สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนและจัดทำผลงานรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564