สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ พ.อ.สมมิตร สินธุวงศานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม ที่ประสบวาตภัย โดยมีนายวุฒิชัย เกิดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง