สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และดร.สุวิทย์ บึงบัว ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ร่วมชี้แจงแนวทางดังกล่าว