สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนหัวนานคร เพื่อซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิต ต่ออำนาจ นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม และนายทวีศักดิ์ จันนะชัย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนหัวนานคร เพื่อซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ON SITE