ฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว เขต 1 มอบให้ตัวแทนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หอประชุมสายทองสายธารธรรม อาคาร โนนทรายคำ หอประชุมโนนทรายคำ โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีความปลอดภัยในการทำงาน จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้