วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์วิชาเอก โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจงแนวทางฯ และมีประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวิเคราะห์ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคลของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป