ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ โกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนเปิดประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างมาตรฐานในการทำงานของ ข้าราชการ บุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการให้รู้วิชาการและการบริการ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม