สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบอำเภอบ้านแท่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งโรงเรียนกำหนดจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Site ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายพิษณุรักษ์ คำยง ผอ.รร.บ้านดอนหันนาสวรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ