สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เพื่อย้ายโทรทัศน์ในการรับชม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เพื่อย้ายโทรทัศน์ในการรับชม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 รูปแบบ ON SITE ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้