ถ่ายคลิปวีดีโอ พุธเช้า ข่าว สพฐ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อม คณะ ลงพื้นที่โรงเรียนฉิมพลีมา เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประเด็นนำเสนอ การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวโชคดี โนนหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้อย่างดียิ่ง