สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี ชื่นชมโรงเรียนชุมชนบ้านหัน เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี ชื่นชมโรงเรียนชุมชนบ้านหัน เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2563 ระดับประเทศ จากกรมอนามัย โดยมี นายปรีชา ทัศน์ละไม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าพบและนำเรียนกระบวนการดำเนินงานจนได้รับรางวัลทรงคุณค่าในครั้งนี้ พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย