สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี โดยการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ซึ่งมี ดร.รัตติมา พาณิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธาน ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมี รอง ผอ.สพท.เข้ารับคำแนะนำและปรึกษา จำนวน 10 คน ทั้งนี้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการให้คำแนะนำและปรึกษา ในครั้งนี้ด้วย