สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีมอบรถจักรยาน ในโครงการปันน้ำใจ “มอบรถจักรยาน” ให้น้องผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถจักรยาน ในโครงการปันน้ำใจ “มอบรถจักรยาน” ให้น้องผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 30 คัน ซึ่งรถจักรยานได้รับบริจาคในการจัดกิจกรรมออกร้านหรรษากาชาด ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564 และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูเขียว ตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอำเภอภูเขียว เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อรถจักรยานให้กับนักเรียนในสังกัดต่อไป