โรงเรียนภูมิวิทยามอบ น้ำดื่ม และอาหารแห้งเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย คณะ เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบสิ่งของจาก นายนิยม สิงห์คำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา พร้อมด้วย นางพนิษฐา แควภูเขียว รอง ผอ.โรงเรียน และนางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูโรงเรียนภูมิวิทยา ร่วมมอบ น้ำดื่ม และอาหารแห้งเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้