สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือให้โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินช่วยเหลือให้โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียวและศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว นำโดย นายนิมิตร ประตาทะยัง นายกสมาคมผู้บริหารฯ นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียว “มอบเงินช่วยเหลือให้โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ” จำนวน 34,400 บาท เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้นำน้ำดื่ม ที่รับบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด นำไปมอบให้โรงพยาบาลภูเขียวฯ จำนวน 240 ขวด