สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบน้ำดื่มจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจาก นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้