สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ให้เข้าถึงเนื้อหาความรู้เหมือนที่อยู่ในห้องเรียนปกติ และเพื่อให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงานมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์และหลักการ โดยมีนายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม