สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนม่วงราษฎร์สามมัคคี โดยมี นางชุติมา ฦๅชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง