สพป.ชัยภูมิ เขต 2 BIG CLEANING DAY

          วันที่ 8 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำทีมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางสาวประพัฒน์ ศรีเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมรณรงค์กิจกรรม BIG CLEANING DAY 2021 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในการทำความสะอาดในพื้นที่ห้องทำงาน เพื่อให้สะอาดปลอดภัยและยังสร้างบรรยากาศในห้องให้เหมาะสมกับการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid –19 แก่บุคลากรในสำนักงาน