สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี พ.ต.ท.นิติพัฒน์ พิกุล สารวัตร(สอบสวน) สภ.ภูเขียว นายเกรียงไกร ตะเกียงพล ผอ.รพ.สต.บ้านดอนไก่เถื่อน และนางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร และมีครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภัยความมั่นคงทุกรูปแบบให้กับครูผู้รับผิดชอบ และนำความรู้ไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนต่อไป