สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เตรียมความพร้อมจัดอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมจัดอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมี คณะวิทยากรเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม และเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 20 คน ทั้งนี้ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยกำหนดอบรม 4 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งในและต่างสังกัด หลักสูตรละ 10,000 คน