สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัดสินการประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ในภาวะวิกฤตโควิด-19”

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง                     รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ในภาวะวิกฤตโควิด-19” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อตัดสินการประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา