สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลาและตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลาและตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร ทั้งหมด 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา โรงเรียนบ้านนาเกาะ โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด โรงเรียนบ้านห้วยไห โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)และโรงเรียนบ้านนาวงเดือน เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand และ Online อีกทั้งเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาตามปกติ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้