สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ กล่าวมุทิตาจิต นายสุเทน ฐานะ ผอ.รร.คุรุราษฎร์วิทยา ตัวแทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก และมีตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมพิธี จำนวน 7 คน ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 154 คน