เลขา กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ สพม.ชัยภูมิ ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนเมืองพญาแล โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ และโรงเรียนบ้านลำชี พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายประวิชย์ ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 4 เขต พื้นที่การศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขณะที่ลงพื้นที่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังประชาชนในอำเภอคอนสวรรค์และส่วนราชการ โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยด้วย