สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนายไพรทูล กูดซ้าย กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายศิริพงศ์ โสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจันเป็นผู้รับการประเมินในครั้งนี้ 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด