สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 3 คน โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรกลุ่มฯ และคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แก่ ผศ.ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ปณิธาน วรรณวัลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมนิเทศและรับฟังผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ ห้องสารีบท