สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงาน มีตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานฯ เข้ารับตราพระราชทาน จำนวน 2 รอบ รอบแรก จำนวน 50 โรงเรียน และรอบที่ 2 จำนวน 53 โรงเรียน รวมเป็น 103 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ได้รับตรพระราชทาน