สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบนโยบาย ติดตามภารกิจการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.อำเภอหนองบัวแดง โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ และมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการ กศน.ในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ