การประชุม PLC บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รวมชี้แจง ทั้งนี้ เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง และคณะ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ