สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศ ติดตาม และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการเปิดการเรียนการสอน แบบ on site

วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหว้าทอง อำเภอภูเขียว เพื่อนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการเปิดการเรียนการสอน แบบ on site โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำเยี่ยมชั้นเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และดูแลนักเรียนอย่างดียิ่ง