สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนเชิงรุกตามกรอบการพัฒนางาน ว.PA สายงานการสอน

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนเชิงรุกตามกรอบการพัฒนางาน ว.PA สายงานการสอน เพื่อให้ความรู้กับครูและบุคากรทางการศึกษา เพิ่มทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแก่นักเรียน โดยมีคณะครูตัวแทนจากโรงเรียนในเขตอำเภอคอนสารร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

33