สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการอบรมทางไกลการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการอบรมทางไกลการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับคณะวิทยากร ในการเสริมความเข้าใจในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม

11