สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบผ้าห่มโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 อำเภอคอนสาร

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 อำเภอคอนสาร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคอนสาร โดยมีนายวีระจิตร วุ้นสีแซง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรคอนสารและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และมีบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธี เพื่อมอบความห่วงใยแกเด็กนักเรียนผ่านเครื่องนุ่งห่ม (ผ้าห่ม) ในฤดูหนาว สร้างความอบอุ่นทั้งกายและใจ ทั้งนี้มีนักเรียน คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนเข้ารับผ้าห่มเพื่อนำไปแจกจ่ายแกนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเรียน