สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาจานร่อน อัลทิเมท เยาวชน ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจานร่อน อัลทิเมท เยาวชน ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าชิงชัย ณ สนามกีฬา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สนามกีฬาโรงเรียนภูมิวิทยาและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแดงสว่าง