สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะและ ชี้แจงความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และรับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งหมด 20 อัตรา เพื่อเข้าทดแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการและทดแทนครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โดยมีบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพบปะข้าราชการครูที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม