สพป.ชัยภูมิ เขต 2 KICK OFF ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ที่เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On site วันแรก

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาดรินทอง และโรงเรียนบ้านธาตุ เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ที่เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On site วันแรก ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิให้ดำเนินการเปิดเรียนรูปแบบ On site ได้ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านตาดรินทองซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่กันดาร จำนวน 38 ผืน และได้ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านธาตุ ด้วย