สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มอบกล้อง CANON Camera EOS 200D

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มอบกล้อง CANON Camera EOS 200D พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รวมมูลค่า 25,654 บาท สำหรับบันทึกภาพกิจกรรมและถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และใช้สำหรับสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มา ณ โอกาสนี้