สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนโคกสูง-วังศิลา ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) และออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ต่อ สพฐ. ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอย่างดียิ่ง