สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้าหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับโอกาสกลับมาเรียนต่อ ผ่านทางระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม