สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสอบภายในและติดตามแนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย โดยมี นายสมควร ตากลม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง