สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการอบรมการใช้งาน
ระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ร่วมกับ สพฐ.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการอบรมการใช้งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออบรบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานบันอาชีวะทั่วประเทศ ให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในองค์กร โดยมี นายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ และนายสงกรานต์ บุญโสภาพ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม