ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์ (TOR) ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์ (TOR) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการสำหรับผู้ใช้งานมีคุณภาพและถูกต้องตรงกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยมีนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกนิษฐา กิ่งนอก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และผอ.โรงเรียน ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท