ร่วมพิธีเปิดระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์เพื่อให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เข้าถึงปัญหาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ให้เท่าทันเหตุการณ์และแก้ไขอย่างทันท่วงที ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom โดยมีนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม