สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต  ระดับ สพฐ.

        วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2565) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนภูมิวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และโรงเรียนบ้านแดงสว่าง ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยพร้อมเพรียงกัน