สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนจัดทำผลงานรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2565