สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ  ด้วยกรณีการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญในเรื่องเกี่ยวข้อง โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Video  Conference ณ ห้องประชุมสารีบท