สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบวัสดุอุปกรณ์มูลมังอีสานเพื่อตกแต่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2  

  วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม เป็นตัวแทน รับมอบวัสดุอุปกรณ์มูลมังอีสาน   เพื่อตกแต่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายฉัตรชัย จันทร์สว่าง ครูช่วยสอน ประธานลูกจ้างประจำ พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนมอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้